O nás

Zabýváme se procesním řízením. Systémy pro řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti považujeme za procesy, které je nezbytně nutné řídit.

Naším úkolem je pomáhat Vám tyto procesy řídit a nastavovat.

K tomu, abychom definovali, změřili a zlepšili procesy ve Vaší společnosti, využíváme znalosti, dlouholeté zkušenosti, ověřené postupy a systémy. Jednoduchá a rychlá kontrola, přesné informace, zlepšení a rentabilita je přidaná hodnota, kterou Vám nabízíme prostřednictvím procesního řízení.

Kvalita, ochrana životního prostředí a bezpečnost jsou pro nás nastavení mysli. Identifikujeme se s tím, co děláme.

Naším cílem je usnadnit Vám práci. Procesní řízení je ideální nástroj, který formuje Váš úspěch. Vaše cíle a nároky jsou pro nás výzvou.

Principem úspěchu je pro nás neustálé zlepšování. Odvaha vyjádřit pozitivní kritiku je pouze začátek.

Kvalitě se daří pouze v případě, že je přijata jako skutečná hodnota.

Kvalita je zážitek.

více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ

Plánování

K tomu, aby organizace byla schopna růst, rozvíjet se a přizpůsobovat neustále se měnícím požadavkům trhu, musí bezpodmínečně plánovat své klíčové procesy. Plánováním rozumíme nastavení cílů, kterých chceme dosáhnout. Dosáhnout cíl znamená podniknout nezbytné kroky. Učinit kroky správným směrem usnadňuje procesní řízení.

Optimalizace

Proces je činnost, která má jasně definované vstupy a výstupy. Požadovaným výstupem správně nastaveného procesu musí být přidaná hodnota. V praxi je tím míněn vyrobený produkt nebo služba poskytnutá zákazníkovi. Optimalizace procesu pro nás znamená správné nastavení řetězce prováděných činností tak, aby byla dosažena požadovaná efektivita a vysoká výkonnost.

Měření a kontrola

Definování, vizualizace procesu a jeho optimalizace nejsou dostačující pro dosažení úspěchu. Každý proces je třeba neustále měřit a kontrolovat. Správné nastavení, sledování a vyhodnocování výkonnosti procesu pomocí klíčových indikátorů a metrik je nedílnou součástí procesního řízení.

Zlepšování

Synonymem pro zlepšování je pro nás motivace. Ta ovšem nemůže přinést úspěch sama o sobě. Ruku v ruce s motivací je zapotřebí znalostí. Jednoduše vědět co a jak zlepšit. Principem procesního řízení je organizace a nastavení systému. Z pohledu požadavku na trvalé a udržitelné zlepšování implementujeme principy růstové spirály PDCA a další standardy definované normami řady ISO 9000.

KVALITA

Moderní náhled na kvalitu v dnešním světě pro nás znamená

pracovat bez chyb

Nefunkční, poškozený, neshodný výrobek nebo nekvalitní služba jsou základní nedostatky, které zákazník okamžitě odhalí.

splnit požadavky a očekávání

Kvalitní výrobek nebo služba bezpodmínečně neznamená pouze největší, nejvýkonnější, nejrychlejší, nejhezčí. Znamená to též vhodně nabídnutý výrobek nebo služba, poskytnutí kvalifikovaných informací, zaškolení, zajištění náhradních dílů a servisu, atd.

být stabilní

Spotřebitelé dnes kladou důraz na udržitelnost a stabilitu a v neposlední řadě na ochranu životního prostředí.

Systémy pro řízení kvality jsou definovány normami řady ISO 9000.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Znečišťujeme životní prostředí? Vždyť jen vyrábíme, nakupujeme a prodáváme! I tím ovlivňujeme životní prostředí v mnoha ohledech. Každý den urazíme na našich cestách za zákazníkem tisíce kilometrů v automobilech, topíme, svítíme, vytváříme odpad, atd.

Máme povinnost zachovat naši planetu pro budoucí generace. A proto se musíme neustále ptát: Skladujeme naše produkty správně? Znečišťujeme ovzduší nebo vodstvo? Kontrolujeme naši spotřebu? Chráníme se před rizikem vzniku havárie? Jsme připraveni na havárii? Třídíme odpady? Ano. Děláme pro to maximum.

K tomu, abychom byli schopni řídit, kontrolovat, zcela eliminovat, nebo alespoň minimalizovat negativní vliv na životní prostředí nám slouží Systémy řízení ochrany životního prostředí, které jsou definovány normami řady ISO 14000.

BEZPEČNOST

Uplatnění procesního přístupu při řízení společnosti, zajištění kvality a ochrana životního prostředí pro nás neznamená vše. Nejen výkonná ekonomika, optimalizace prováděných činností, sofistikovaný systém měření procesů pomocí indikátorů, ale i péče o zaměstnance a ochrana jejich zdraví je pro nás důležitá.

Požadavky na zabezpečení ochrany zdraví při práci tvoří významnou složku legislativy České republiky. Školení a kvalifikace zaměstnanců, zajišťování revizí a kontrol firemní infrastruktury a elektrozařízení, lékařská péče, a další.

Naším cílem je poradit Vám. Naší ambicí je implementovat procesní řízení pro zajištění bezpečnosti Vašich zaměstnanců.

skrýt

Napište nám